Kabhi sirf ek insan k hone se zindagi, zindagi lagti ha - Quotes Fun World